HAR DU HØRT OM MOTORSYKKELEN "SPANJOLA" FRA RJUKAN

HAR DU HØRT OM MOTORSYKKELEN "SPANJOLA" FRA RJUKAN

Publisert av Gustav Bahus den 26.02.20.

HYDRO: En gammel norskbygd motorsykkel med plass til fem personer og to hunder er blitt symbolsak i en strid om offentlig støtte til å ta vare på gamle kulturminner. Bildet viser motorsykkelen "Spanjola" og en staselig sjåfør Christian Larsen, ca. 1922. (PRIVAT/SCANPIX)

Den ble bygd ved Norsk Hydro på Rjukan omkring 1920 av Christian Larsen. Den hadde plass til to voksne, tre unger og to hunder da den gikk på veien i mellomkrigstiden. Nå er den blitt symbolsak i strid om offentlig støtte til gamle kulturminner. Saken ligger i Miljøverndepartementet som en klage på at Norsk kulturminnefond har avslått en søknad om tilskudd på 15.000 kroner for å sette klenodiet i kjørbar og registrerbar stand. I tillegg til søkeren, Bjørn G. Johannesen, har Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK) engasjert seg, blant annet med brev til Riksantikvaren og Miljøverndepartementet .

– Jeg er helt sikker på at vi skal greie å få denne fantastiske historiske sykkelen tilbake på veien igjen. "Spanjola" er et levende kulturminne, sier Bjørn André Johannesen, sønn av Bjørn G. Johannesen, til NTB.

Selv har han arbeidet for å få sykkelen på veien igjen helt siden han kjøpte restene av den i 1994. Men Norsk kulturminnefond har altså avslått å støtte prosjektet, begrunnet i at de ikke har som oppgave også å gi tilskudd til bevaring av andre typer "løse kulturminner" enn fartøyer, som allerede omfattes av støtteordningen.

Lufteluke for hundene

Motorsykkelen "Spanjola" ble bygd av Christian Larsen ved Norsk Hydro på Rjukan omkring 1920. Med sidevogn skulle den ha plass til en familie på fem personer og to hunder.

– Larsen bygde denne sykkelen på fritiden. Han lagde den gigantisk stor for å ha plass til hele familien sin, kone, tre unger og to hunder. Bak Larsen satt de to eldste ungene, en jente og en gutt på hvert sitt sete. Bak der igjen satt kona i sidevognen, mens den yngste datteren satt på en pianokrakk foran moren. De to hundene lå foran i sidevognen, og det var bygget en egen lufteluke slik at de skulle få luft, sier Johannesen. Han sier at Christian Larsen var kjent som en svært oppfinnsom og dyktig mann. Og han vet at Larsen kjørte med hele familien på hytta til fjells, og at han også kjørte med familien på "Spanjola" så langt som til Sande i Vestfold, der han opprinnelig var fra.

Enestående

Ifølge Motorhistoriske Kjøretøyklubber er kjøretøyet det eneste av sitt slag i verden. Søknaden om støtte gjelder tilskudd til å rekonstruere manglende deler. I søknaden blir det også argumentert med at gjenoppbyggingen av kjøretøyet vil ha stor allmenn interesse og i tillegg være viktig for formidlingen av Rjukans industrielle og kulturelle historie.

Kulturminnefondets styre avslo i april 2011 søknaden om tilskudd. Begrunnelsen var at Kulturminnefondet, med sine begrensede midler, hittil ikke har kunnet prioritere gjenstander, inkludert "rullende materiell".

Landsforbundet for Motorhistoriske Kjøretøyklubber mener at dette er en urimelig praksis. Som støtte for sitt syn har LMK fått en uttalelse fra Riksantikvaren om at "motorvogner er løse tekniske kulturminner", og følgelig omfattes av Lov om kulturminner.

LMK oppfordrer Miljøverndepartementet til å gi flere bevegelige kulturminner enn bare båter tilgang til Kulturminnefondet innenfor dagens økonomiske rammer – og heller gjør en innsats for å øke fondet. LMK forsikrer at det vil komme svært få søknader om folkevogner fra 1981 eller Yamaha motorsykler fra 1975. De søknader som eventuelt kommer, vil sannsynligvis gjelde 70-100 år gamle kjøretøyer, kjøretøyer som har gått i offentlig tjeneste og kjøretøyer med en spesiell norsk historie, mener LMK. (©NTB)